Elazığ İl Koordinatörlüğü

TKDK VE IPARD YÖNETİM OTORİTESİ TEMSİLCİLERİNDEN LETONYA VE ESTONYA ÖDEME AJANSLARINA ÇALIŞMA ZİYARETİ


Kurumumuz ve IPARD Yönetim Otoritesi temsilcileri tarafından “IPARD II Programı Teknik Destek Projesi” kapsamında 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Letonya ve Estonya Ödeme Ajanslarına çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı başkanlığındaki heyet, Letonya ve Estonya Ödeme Ajansları ile Kırsal Kalkınma Programı’nın uygulanması, iş süreçleri ve kontrol sistemlerinde dijital dönüşüm, başvuru ve ödeme sürelerinin faydalanıcılarımız yararına kısaltılması, kontrol yöntemlerinde teknolojiden faydalanılması ve teknoloji kullanımında bütüncül dönüşüm konularında bilgi alış verişinde bulunmuşlardır.

Aynı zamanda iki ülke ödeme ajansları tarafından Kırsal Kalkınma Programları aracılığı ile destek verilmiş yatırım projelerinden iyi uygulama örneklerine saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği’nin (AB) aday/potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturduğu ve Türkiye’de uygulanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında destek verilen projelerin uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin ülke uygulamaları masaya yatırılmıştır.

Ziyaret gerçekleştirilen ödeme ajansları yetkilileri tarafından doğal afet ve salgın dönemlerine ilişkin (Deprem, Covid vb.) yapılan kontroller üzerinden tecrübe aktarımı gerçekleştirilmiştir. Heyetimiz tarafından Letonya ve Estonya ödeme ajanslarının kullanmış oldukları farklı dijital sistemler incelenmiş, kurumumuz iş ve işlemlerinin dijital dönüşümünün daha etkin hale getirilmesi hususunda bilgi alınmıştır.

Letonya Ödeme Ajansı Stratejik İletişim ve Müşteri Yönetimi Başkanı Kristine Ilgaza ve Estonya Ödeme Ajansı Hibe Birimi Başkanı Piret Kljutsivski ile heyet başkanımız Dr. Ahmet Antalyalı’ya ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek kurumları arasındaki ilişkinin ve işbirliğinin güçlenerek devam etmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Heyet başkanımız Dr. Ahmet Antalyalı Letonya ve Estonya Ödeme Ajanslarını ülkemize davet ederek, kendilerini ağırlamaktan ve karşılıklı tecrübe aktarımı kapsamında işbirliğinin artarak devam etmesinden büyük mutluluk duyacağını ifade etmişlerdir.